Taloushallinto

Hoidamme asiakkaan taloushallinnon lakisääteisestä kirjanpidosta aina laajempiin kokonaisuuksiin. Konsultoimme asiakkaitamme monipuolisesti myös erilaisissa taloushallintoon liittyvissä kysymyksissä.

 

Kirjanpito

Tarjoamme asiakkaillemme kirjanpitopalvelua heidän tarpeidensa mukaan. Peruskirjanpitomme käsittää yrityksen tiliotteiden noudon pankista sähköisesti, tositemateriaalin kirjauksen, kuukausittaisten arvonlisäveroasioiden hoitamisen (sisältäen valvontailmoituksen verovirastoon ja alv-maksutiedot asiakkaalle) sekä tilinpäätöksen ja sen pohjalta tehdyn veroilmoituksen. Toimitamme kirjanpidon raportit asiakkaalle hänen haluamassaan aikataulussa.

Laajemmissa kokonaisuuksissa räätälöimme kirjanpitopalvelun asiakkaan toiveiden mukaisesti. Työtehtäviä on myös mahdollista jakaa asiakkaan ja tilitoimiston välillä. Asiakas voi ottaa käyttöönsä kirjanpito-ohjelmamme sovellusvuokrauksena  tai siirtää tietojaan ohjelmaamme sähköisesti omasta järjestelmästään. Kirjanpitopalveluumme on mahdollista liittää kaikki taloushallinnon palvelut aina sisäiseen raportointiin asti. Teemme haluttaessa välitilinpäätöstasoista kirjanpitoa kuukausittain, jolloin asiakkaalla on aina käytössään ajantasainen tieto yrityksensä tilanteesta.

Yritysten lisäksi hoidamme myös yhdistysten, säätiöiden, rahastojen ja asunto-osakeyhtiöiden kirjanpitoja.

 

Palkanlaskenta

Palkanlaskentapalvelumme käsittää minimissään kaiken lakisääteisen palkanlaskentaan liittyvän työn ja viranomaisilmoitukset. Asiakas voi ulkoistaa koko palkanlaskentansa meille, jolloin huolehdimme varsinaisen palkanlaskennan lisäksi palkka-aineiston toimittamisesta pankkiin sekä palkkalaskelmien toimittamisen työntekijöille. Hoidamme asiakkaidemme puolesta myös vuosittaisia lakisääteisiä ilmoituksia sekä muita, esimerkiksi Kelan ja vakuutusyhtiöiden, ilmoituksia.

Useimmat työehtosopimukset ovat meille tuttuja ja palkanlaskentaprosessimme on automatisoitu mahdollisimman pitkälle virheiden välttämiseksi. Sovimme hyväksymis- ja raportointimenettelystä jokaisen asiakkaan kanssa erikseen. Noudatamme kaikessa palkanlaskennassa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä. Matkalaskujen käsittely ja työajan raportointi suoraan ohjelmaan internetiä tai matkapuhelinta käyttäen sekä näiden sähköinen hyväksyminen.

 

Verotus

Asiantuntemuksemme veroasioissa sekä eri yhtiömuotojen verotuksessa on laaja ja monipuolinen. Palvelumme kattaa muun muassa kuukausittaiset arvonlisäveroilmoitukset, yhtiöiden ja omistajien verosuunnittelun, veroilmoitusten täytön sekä näihin liittyvän verokonsultoinnin. Yhteistyöverkostomme avulla asiakas voi hoitaa kauttamme myös kansainväliset veroasiat.

 

Konsernitilinpäätökset ja kansainväliset yhtiöt

Meillä on kattava kokemus myös konsernilaskennasta. Hoidamme niin konserniyhtiöiden kuin kansainvälisten tytäryhtiöiden ja osastojen tilinpäätösten yhdistelyt.

Toimitamme ulkomaisille emoyhtiöille heidän tarvitsemansa kirjanpito- ja tilinpäätösraportit asiakkaan haluamassa muodossa. Kansainvälisissä asioissa yhteistyöverkostoomme Integra Internationaliin  kuuluvien kumppaneidemme palvelut ovat asiakkaidemme käytettävissä.

 

Laskutus ja myyntireskontra

Asiakas voi ulkoistaa koko laskutuksensa meille. Hoidamme laskutuksen asiakkaan toiveiden mukaisesti joko postitse tai sähköisesti.

Useimpien laskutusasiakkaidemme kohdalla hoidamme myös asiakkaan myyntireskontran. Saamme asiakkaan laskut myyntireskontraan joko suoraan laskutuksesta tai asiakkaan omasta laskutusjärjestelmästä (sähköisesti). Toimitamme asiakkaalle raportit myyntisaatavien seurantaa varten tai teemme seurannan ja mahdollisen karhuamisen asiakkaan puolesta. Asiakas voi halutessaan myös itse seurata saataviaan omilla tunnuksillaan. Voimme myös toimittaa laskut perintätoimiston perittäväksi asiakkaan ohjeiden mukaisesti.

 

Ostolaskujen kierrätys ja ostoreskontra

Asiakkaamme voi ottaa käyttöönsä sähköisen ostolaskujen kierrätyksen  ja laskujen hyväksynnän ennen maksatusta. Hyväksymishierarkia voidaan toteuttaa yhdellä tai useammalla hyväksymisportaalla asiakkaan toiveiden mukaisesti. Voimme myös vastaanottaa asiakkaan sähköiset laskut tai käyttää skannauspalvelua muuttaaksemme paperilaskut sähköiseen muotoon.

Asiakkaan hyväksymät laskut siirrämme automaattisesti ostoreskontraan. Asiakas voi siirtää laskuja sinne myös omasta järjestelmästään. Toimitamme asiakkaalle raportin avoimista tai erääntyvistä ostolaskuista sopimuksen mukaan. Asiakas voi halutessaan myös itse seurata tilannetta omilla tunnuksillaan. Toimitamme ostoreskontran maksuaineiston pankkiin asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.

 

Maksuliikenne ja pankkiasiat

Toimitamme asiakkaan hyväksymän maksuaineiston pankkiin asiakkaan haluamassa aikataulussa. Noudamme asiakkaan tiliotteen sähköisesti kirjanpito-ohjelmaamme. Mikäli myös asiakkaan myyntireskontra on hoidossamme, noudamme pankista myös asiakkaan viitesuoritukset. Näin asiakkaallamme on käytössään ajantasainen myyntireskontra koko ajan.

 

Sisäinen raportointi

Suunnittelemme ja toteutamme kustannus- ja projektilaskennan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Teemme budjettivertailuja sekä tilikauden ennusteita. Asiakas saa meiltä myös erilaisia raportteja ja graafisia esityksiä päätöksentekonsa tueksi. Tilinpäätöksen valmistuttua asiakas saa käyttöönsä tilinpäätöksen tunnusluvut.

 

Tilintarkastus

Emme itse tee tilintarkastuksia, mutta toimimme yhteistyössä hyvien tilintarkastustoimistojen kanssa ja voimme suositella asiakkaillemme heille sopivaa yhteistyökumppania. Hoidamme yleensä käytännön tilintarkastusjärjestelyt useimpien asiakkaidemme puolesta.

 

Ulkomaiset yhtiöt

Ulkomaisille asiakkaillemme hoidamme pääasiassa henkilöstöhallintoon liittyviä asioita - näitä ovat muun muassa työnantajavelvollisuudet (sosiaaliturva- ja vakuutusasiat työntekijöitä palkattaessa) sekä erilaisissa henkilöstöasioissa konsultointi. Voimme ottaa hoitaaksemme myös asiakkaan Suomessa toimivien ulkomaisten työntekijöiden veroasiat.

Kansainvälisissä asioissa yhteistyöverkostoomme Integra Internationaliin kuuluvien kumppaniemme palvelut ovat asiakkaidemme käytössä.

 

 

 

logo


logo